Bewijs van deelneming

Voordat u start met het kopen van aandelen, is het handig om te weten wat u precies koopt bij de aanschaf van aandelen. Voor degenen die al langer beleggen zal onderstaande tekst wellicht minder interessant zijn maar voor nieuwelingen op de beurs is het verstandig om even door te lezen.

Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn. Wanneer u een aandeel koopt dan koopt u in feite een stuk kapitaal van een bedrijf. De hoeveelheid aandelen in uw bezit bepaalt de mate waarin u eigenaar bent van het bedrijf. Indien u meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit, dan bezit u een zogenaamd aanmerkelijk belang in de betreffende onderneming.

Bij aandelen wordt een onderscheid gemaakt tussen fysieke en girale aandelen. Tegenwoordig wordt bijna uitsluitend met girale aandelen gewerkt maar op verzoek kan meestal ook worden overgegaan tot uitlevering. In dat geval ontvangt u de echte waardepapieren, ook wel fysieke stukken genoemd.

Bezit u een relatief groot deel van de aandelen, dan behoort u tot de grootaandeelhouders. Daarbij is het niet mogelijk om exact aan te geven hoeveel procent u dient te bezitten  omdat het percentage afhangt van hoeveel aandelen er in het bezit zijn van andere partijen. Het is dus een relatief begrip.

Koersvorming van een aandeel

Om in het bezit te komen van aandelen zult u aandelen moeten kopen. Het kopen van aandelen kan op de beurs. Hier bieden beursgenoteerde ondernemingen aandelen te koop aan. Aandelen worden uitgegeven wanneer een onderneming extra financiële middelen nodig heeft, bijvoorbeeld om een investering te doen in een nieuw product. Wanneer dit nieuwe product geld op gaat leveren en een succes wordt, zullen alle aandeelhouders een deel van de winst uitgekeerd krijgen. Deze winst wordt ook wel dividend genoemd.

Bij het kopen van aandelen speelt vertrouwen een cruciale rol. U spreekt uw vertrouwen uit in het management en de missie van de onderneming, waarbij u verwacht dat de koers van het aandeel zal gaan stijgen. Dit vertrouwen kunt u krijgen door eerst onderzoek te verrichten naar de financiële status van de onderneming, door bijvoorbeeld jaarverslagen door te nemen. Ook is het erg belangrijk om te kijken hoe de onderneming in het verleden op de beurs heeft gepresteerd. Dit is belangrijk omdat koersen niet altijd de werkelijke waarde van een onderneming vertegenwoordigen. Die kunnen hoger of lager liggen. Uiteraard is het de kunst om de aandelen tegen een zo laag mogelijke prijs te bemachtigen.

Een voorbeeld van hoe het helemaal mis kan gaan is het softwarebedrijf Baan. In de jaren ’90 liep de koers van het bedrijf zo snel op dat er werd gehandeld tegen 300 x de werkelijke waarde. De enige reden waarom mensen een dergelijk aandeel nog zullen kopen is de verwachting dat het aandeel nog verder zal stijgen. Toen bleek dat niemand meer interesse had, zagen we de koers dalen tot nog maar enkele procenten van het hoogste punt, alvorens roemloos van de beurs te verdwijnen. Voorbeelden van bedrijven waarvan de koersen juist ontzettend zijn gestegen zijn er legio. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven als Google, Facebook en Apple.