admin Geen reacties

Investeren is vooruit zien en kansen benutten. In dit artikel bespreken we enkele bedrijfssectoren waarvan we verwachten dat ze in de komende jaren flink zullen groeien.

Artificial Intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie is zo’n sector. Het omvat het gebruik van computers om taken uit te voeren die normaal gesproken door mensen worden gedaan. In feite bestaat Artificial Intelligence (AI) uit twee subgroepen. ‘Sterke’ AI tracht om het menselijke redeneren na te bootsen en ‘zwakke’ AI dat louter inhoudt dat een machine een simpele voorgeprogrammeerde handeling uitvoert. Het grootste deel van de totale AI markt zal echter bestaan uit het laten verwerken van gegevens door computers en hen vervolgens taken laten uitvoeren waarvoor ze in eerste instantie niet werden geprogrammeerd. Deze zogenaamde ‘machine-learning’ technologie wordt reeds succesvol toegepast bij het ontwerpen voor applicaties voor het onbemand besturen van voertuigen en het laten uitvoeren van medische operaties door robots. Forecasters voorspellen een groei van tientallen procenten per jaar in de nabije toekomst.

Verticale landbouw

Een andere sector waar we een sterke groei van rond de 30 % per jaar verwachten is de verticale landbouw. In de Verenigde Staten zien we een trend waar oude bedrijfshallen de traditionele landbouwgrond aan het vervangen zijn. Met behulp van LED verlichting krijgen de gewassen die in verticale rekken worden geplaatst hun optimale dosis ‘zonneschijn’. De oogsttijd wordt op deze manier met de helft verkort en ook wordt er zeer efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Een groot voordeel is voorts dat er bij deze manier van landbouw bedrijven geen bestrijdingsmiddelen hoeven worden gebruikt. Virtual reality (VR) is een andere groeisector die een grote vlucht aan het nemen is. De markt voor VR compatibele hardware groeit snel. Niet alleen de gaming industrie maar ook de medische wereld maakt in toenemende mate gebruik van VR applicaties en camera’s. We zien reeds dat mensen die een herseninfarct hebben gehad worden behandeld met VR toepassingen die de traditionele fysiotherapie oefeningen (ten dele) vervangen.

Verticale lanbouw heeft de toekomst

Het groene gebouw

Het toepassen van de duurzaamheidsgedachte in de architectuur is een andere ontwikkeling die investeerders goed in de gaten dienen te houden. Het zogenaamde ‘groene gebouw’ concept heeft vele gunstige bouwtechnische, fysiologische, esthetische en gezondheidseffecten. Het concpet is voornamelijk voortgekomen uit de toenemende zorgen ovder de klimaatverandering en het broeikaseffect als gevolg van uitlaatgassen. Deze sector zal de komende tijd met zo’n 15 % per jaar gaan groeien. Tot slot zien we in de Verenigde Staten een grote markt ontstaan voor de medicinale marihuana. Er komen hoopvolle signalen uit het vakgebied van de oncologie bij het behandelen van kanker en gerelateerde problematiek en ook het behandelen van post traumatische stress-stoornissen (PTSS) met medicinale marihuana werpt goede resultaten af.