Bij het beleggen in aandelen zult u wellicht niet direct aan een land als Australië denken maar toch zou dit wel degelijk voor de hand kunnen liggen. Australische aandelen kopen is immers het beleggen in aandelen van een land dat voor een groot deel op zichzelf is aangewezen en bovendien rijk is aan belangrijk grondstoffen.
Vooral dit laatste is hoe Australische aandelen kopen zich onderscheid van het beleggen in aandelen in veel andere landen. Grondstoffen zijn erg belangrijk voor de wereldwijde economie en vooral ook voor beleggers die voornamelijk edelmetalen zien als veilige oplossing ten tijde dat traditionele manieren van beleggen niets of niet voldoe3nde opleveren. Aandelen in grondstoffen zijn dus vooral de laatste jaren erg in trek en een land dat haar eigen belangrijke grondstoffen zoals goud heeft zal zich dan ook rijk kunnen rekenen. Aandelen kopen uit Australië zal dan vaak ook op de een of andere wijze iets met grondstoffen te maken hebben. Mijnbouw bedrijven zijn bijvoorbeeld grote bedrijven die erg veel kapitaal nodig hebben om te kunnen opereren en dus bij uitstek geschikt om in te beleggen en op aandelen beursen verhandeld te worden. Nu wil aandelen in Australische bedrijven kopen echter niet zeggen dat het voornamelijk bedrijven zijn die met mijnbouw te maken hebben. Het feit dat Australië min of meer in een uithoek van de wereld ligt ten opzichte van belangrijke economieën zoals Amerika en Europa, zorgt er voor dat er relatief veel in eigen lang gemaakt wordt omdat dit nu eenmaal vaak goedkoper is dan het importeren van veel producten. Aandelen Australië kopen zal dan ook betekenen dat er een behoorlijke maak industrie is die voornamelijk op het eigen land is gericht.
Dit zorgt dus voor een redelijk uniek scenario waarbij de binnenlandse productie en consumptie erg belangrijk is. Bij Australische aandelen kopen zal de invloed vanuit andere delen van de wereld dan ook voornamelijk komen uit sectoren die zich met grondstoffen bezig houden of natuurlijk van de grondstoffen zelf. De grondstoffen liggen dan ook aan de basis van de Australian Stock Exchange waarvan de eerste voorloper in 1861 in Melbourne is opgericht. Door de jaren heen was het kopen van Australische aandelen mogelijk op zeven verschillende aandelen beursen tot in het begin van de twintigste eeuw de beursen met elkaar om tafel gingen zitten om over samenwerking te spreken. Pas in 1987 is de huidige Australian Stock Exchange gevormd als opvolger van het in 1937 ontstane samenwerkingsverband en werd ook Australische index aandelen kopen mogelijk. De index die op de Australische beurs gehanteerd wordt is de ASX index en is vernoemd naar het bedrijf dat de beurs beheerd. ASX aandelen kopen zal betekenen dat u de S&P ASX200 index volgt en deze index wordt door de beurs beheerder samen met het kredietbeoordelaar Standard & Poor opgesteld. Het is een gewogen index waarin de tweehonderd grootste aan de Australische beurs genoteerde bedrijven zijn opgenomen. Naast het wegen van de markt kapitalisatie van de fondsen wordt ook rekening gehouden met de verandering van de prijs van de aandelen waardoor goedkoop Australische aandelen kopen een andere invloed heeft op de index dan zonder deze de invloed van de aandelen prijs.
De grootste bedrijven op de Australische aandelen beurs zijn naast een aantal banken een telecom aanbieder en twee mijnbouw bedrijven, de grootste van de twee is ook het grootste mijnbouw bedrijf op de Australische beurs en zelfs ter wereld. Hiermee is de invloed van de mijnbouw bij Australische aandelen kopen maar weer eens onderstreept. Zoals gezegd is het in Australië ook allemaal vanuit de mijnbouw begonnen, met de oprichting van de aandelen beurs in Melbourne in 1861 werd een dienst aangeboden aan de gelukszoekers die op de Gold Rush afkwamen nadat in 1851 goud was gevonden nabij Victoria. Natuurlijk is er vandaag de dag veel veranderd en dit is ook zo met betrekking tot aandelen Australië kopen. Van de Gold Rush die er destijds heerste is niet veel meer te merken al blijven edelmetalen en goud aandelen kopen wel een belangrijk onderdeel van de beurs uitmaken. Dat goud bij aandelen kopen uit Australië een belangrijke rol speelt neemt niet weg dat de belangrijkste grondstoffen beurs nog steeds die in New York is en de prijs in Australië heeft dan ook weinig invloed op de globaal gehanteerde prijs. Het kopen van Australische aandelen zal dan ook voornamelijk gaan over bedrijven die zich met het winnen van grondstoffen bezig houden en andere bedrijven. Omdat Australië deel uit maakt van het Britse Gemenebest heeft aandelen in Australische bedrijven kopen zeker raakvlakken met Engelse aandelen kopen omdat bedrijven vaak aan deze twee beursen genoteerd zijn.
U moet dus zeker opletten welke aandelen broker of bank u uw opdrachten uit laat voeren omdat deze voldoende ervaring moet hebben met het handelen op buitenlandse beursen. Australische aandelen kopen is vanwege de afstand en het tijdsverschil niet iets dat u zomaar zelf heel goed in de gaten kunt houden. Anders dan bij Amerikaanse aandelen kopen waarvoor u gewoon iets langer op kunt blijven, zult u in het geval van Australische index aandelen kopen heel vroeg uit de veren moeten op het openen van de beurs mee te maken en in te kunnen springen op de eerste veranderingen. Dit is dan ook waarom de keuze voor de juiste broker of bank zo belangrijk is, uw broker of bank zal u immers van alle belangrijke informatie voorzien en zal uw opdrachten ook uit moeten voeren. Zeker als u deel neemt aan een beleggingsfonds waarbij experts met uw inleg goedkoop Australische aandelen kopen moeten, is die ervaring belangrijk. Uiteraard zullen de brokers die u op deze pagina zult vinden u kunnen vertellen hoe Australische aandelen kopen het beste gedaan kan worden. Zij zullen u daarvoor een uitgebreid diensten pakket aanbieden en kunnen u in ieder stadium van het beleggen van dienst zijn. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over het tijden en correct uitvoeren van uw opdrachten en hoeft u alleen maar op te letten wat het beste moment voor ASX aandelen kopen of verkopen is.