admin Geen reacties

Brexit

De aankomende scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk betekent zeker niet het einde van de wereld. Het betekent zelfs niet dat de Britten de gemeenschappelijke markt gaan verlaten. Het betekent louter dat de Britten niet meer beperkt zullen worden door allerlei Brusselse regeltjes. Deze breuk zat er al jaren aan te komen, en nu is het dan zover. Op korte termijn regeert de angst en onzekerheid, maar achter de horizon zien we veel groeipotentie voor beide partijen.

Handelaren in Londen grijpen de recente dalingen op de aandelenmarkten inmiddels aan om opnieuw in te stappen. Ook de valutamarkten roeren zich. Mocht het nodig zijn dan zal de Europese Centrale Bank (ECB) ongetwijfeld maatregelen nemen om de dalende euro te steunen. Handelaren met een lange termijn visie denken zelfs dat de US Federal Reserve de drukpers weer aan zal zetten om de recente stijging van de dollar teniet te doen en nemen nu al hun posities in.

Het scheidingsproces zal waarschijnlijk vele jaren in beslag gaan nemen maar wij denken dat het netto resultaat voor Europa positief zal zijn. De EU kan nu doorgaan met het integratieproces, vrij van de last van een Verenigd Koninkrijk dat nooit echt mee wilde doen. Duitsland en Frankrijk kunnen nu ongehinderd verder gaan met hun al lang bestaande doelstelling om een sterke wereldmacht te creëren – een die kan wedijveren met de Verenigde Staten, China en Rusland.

Canary Wharf, het financiële centrum van Londen

Canary Wharf, het financiële centrum van Londen

Grootste interne markt ter wereld

De Britse liefde voor de Europese interne markt, de grootste ter wereld, met 500 miljoen inwoners en een BBP van bijna $ 17 biljoen, zal met een Brexit niet zomaar zijn verdwenen. En die liefde is wederzijds want ook de VK is een aantrekkelijke en uiterst belangrijke markt voor veel EU leden, waaaronder Nederland,  Dit kan resulteren in een toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Ruimte (EER) waartoe ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein behoren.

Ook kan het VK ervoor kiezen om honderden bilaterale handelsverdragen af te gaan sluiten met alle aangesloten EU landen, zoals de Zwitsers hebben gedaan.  Eén ding is zeker: het Verenigd Koninkrijk zal niet opeens verdwenen zijn uit Europa. Ook zal Londen, vanwege de soepele regelgeving, het hart blijven van de Europese financiering. Geen enkele grote bank heeft behoefte aan de priemende ogen van financiële toezichthouders, zoals de SEC. De zwakke financiële VK regelgeving is de kracht van de City of London.

Dit is de EU 2,0, en internationale beleggers zullen in grote aantallen in Europa gaan investeren indien ze vooruitgang zien op het gebied van integratie. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid, een gemeenschappelijke centrale bank, een gemeenschappelijk defensie-netwerk en een gemeenschappelijk fiscaal beleid zullen nu terug op de politieke agenda komen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de huidige historische en dynamische omstandigheden bieden volop kansen aan zowel de conservatieve als de meer avontuurlijk ingestelde beleggers. Nuaandelenkopen.nl volgt de ontwikkelingen op de voet!