Het Nederlandse bedrijf AEGON verkoopt levensverzekeringen, pensioenen en diverse andere vermogensproducten. AEGON heeft haar hoofdkantoor in Den Haag met vestigingen in Leeuwarden, Nieuwegein en Groningen. In Nederland zijn ruim 4000 mensen werkzaam voor het bedrijf. AEGON wil haar klanten bijstaan in het beschermen van hun inkomens en het opbouwen van vermogen. De verzekeraar AEGON is in 1983 ontstaan uit een fusie tussen AGO en Ennia. AGO ontstond in 1968 uit Algemeene Friesche, de Groot-Noordhollandsche en de Olveh. Ennia werd in 1969 gevormd door een fusie van de Nillmij met de Eerste Nederlandsche. De eerste letters van deze maatschappijen (Algemene Friesche, Eerste Nederlandsche, Groot-Noordhollandsche, Olveh en Nillmij) vormen samen de naam AEGON.

Sterke balanspositie

Met de overname van de Amerikaanse verzekeraar Transamerica in 1999 groeide AEGON uit tot een globale speler. In de jaren ’90 was AEGON een van de grote sterren van de Amsterdamse effectenbeurs. Het bedrijf werd steeds internationaler en is inmiddels actief in meer dan 20 landen, in onder andere Europa, Amerika en Azië. Het grootste deel van haar omzet maakt AEGON in de VS (40 %) en het VK (32 %) wordt behaald. Ongeveer 20 % wordt in Nederland behaald. Wereldwijd heeft AEGON zo’n 25.000 werknemers die bijna 50 miljoen klanten bedienen. Over het jaar 2015 wist AEGON met een omzet van €35 miljard te behalen een winst van €479 miljoen te behalen. Het bedrijf beschikte met een balanstotaal van €417 miljard over een eigen vermogen van 28 miljard euro. De winst per aandeel bedroeg €0,23, de koers-/winstverhouding was €22,94 en het eigen vermogen per aandeel stond vorig jaar op €13,20. De balanspositie is met een dergelijk eigen vermogen sterk te noemen. Al met al viel de nettowinst over 2015 enigzins tegen door teleurstellende cijfers bij de pensioenen en de zorgverzekeringen lager uit dan verwacht.

Aantrekkelijke belegging

Het aankopen van aandelen in AEGON werd altijd als een veilige belegging gezien maar dit veranderde toen de financiële crisis in 2008 uitbrak en de bank Lehman Brothers instortte. Het aandeel AEGON daalde in korte tijd met meer dan 60% doordat het bedrijf veel moest afboeken op Amerikaanse hypotheken die niets meer waard bleken te zijn. De situatie verslechterde op een dusdanige manier dat de Nederlandse overheid zich geroepen voelde om de verzekeraar financieel te ondersteunen met een bedrag van 3 miljard euro. In 2011 daalde het aandeel opnieuw, ditmaal met meer dan 30%. De daaropvolgende jaren wist AEGON te profiteren van de dollarkoers en werden er goede resultaten gepresenteerd. Inmiddels is al het geld dat door de Nederlandse overheid werd verstrekt dan ook terugbetaald. De huidige waarde van het aandeel AEGON kan aanzienlijk stijgen indien men de nettowinst cijfers weet te verbeteren. Naast dit gegeven betaalt AEGON ook dividend uit. Om bovenstaande redenen kan AEGON vandaag de dag weer gezien worden als een aantrekkelijke belegging.

 

+