De prijs van zilver

De zilverkoers wordt, net als goud, bepaald op de internationale termijnmarkten. De grootste beurs ter wereld waar edelmetalen zoals goud en zilver worden verhandeld is de afdeling Commodity Exchange (COMEX) van de New York Mercantile Exchange (NYMEX). De COMEX valt onder het beheer van de Chicago Mercantile Exchange en wordt gereguleerd door de Commodities Futures Trading Commission.

Met de zilverprijs wordt doorgaans de ‘spotprice’ bedoeld, het is de prijs waarvoor kopers en verkopers bereid zijn om ter plekke (‘on the spot’) contractueel van eigenaar te verwisselen. Net als met goud wordt de prijs berekend in dollar per troy ounce. De prijs van zilver heeft perioden van grote prijsstijgingen gekend die dan werden afgewisseld met scherpe dalingen.

Op 27 april 2011 bereikte de zilverprijs een voorlopig hoogtepunt van $49,51 per troy ounce als gevolg van een budgetcrisis van de Amerikaanse overheid. Men had het kredietplafond bereikt en er ontstond een politieke strijd of het plafond kon worden verhoogd. Het resultaat van deze onzekerheid was dat beleggers massaal in goud en zilver vluchtten.

Een ander hoogtepunt ontstond toen de gebroeders Hunt de prijs van zilver in 1979-1980 manipuleerden tot een toenmalig all time high van $48,70 dollar per troy ounce. Door een groot deel van alle termijncontracten in zilver op te kopen, steeg de zilverprijs in korte tijd met 712% .

De verhouding tussen goud en zilver

Bij het beleggen in zilver of goud kijken beleggers vaak naar de goud en zilverratio, oftewel de verhouding tussen de goud- en zilverprijs. Deze verhouding wordt berekend door de goudprijs te delen door de zilverprijs. Op het moment van schrijven (juni 2016) is dat 1243,50/16,39=75,87. Dit is een hoge ratio, gelet op het feit dat het historische gemiddelde 16 bedraagt.

Sommige beleggers verwachten dan ook een regressie naar dat gemiddelde. Dat betekent dat de goudprijs moet gaan zakken of dat de zilverprijs flink moet gaan stijgen. De vraag is echter of we nog steeds zoveel belang moeten hechten aan dat historische gemiddelde. Dit gemiddelde stamt namelijk uit 1792 toen goud en zilver tegelijkertijd als geld werden gebruikt.

De wisselkoers werd verankerd door de Amerikaanse overheid in een verhouding 15:1 (daarna naar 16:1). Wij denken dat er momenteel geen dwingende redenen bestaan waarom deze verhouding weer terug zou moeten keren. Ondanks het feit dat het aanbod zilver ongeveer 15 tot 20 maal groter is dan goud, speelt de grotere vraag naar goud een doorslaggevende rol. De goud/zilverratio is, net als de zilverprijs, erg volatiel. In 1980 bedroeg die 14:1 en begin jaren 90 was die 100:1.

Opwaarts potentieel

De prijs van zilver is dus behoorlijk volatiel maar volgt in de regel dezelfde beweging als die van goud. De correlatie tussen de goud- en zilverprijs was 0,878 tussen 1971 en 2011. De prijzen van edelmetalen gaan omhoog wanneer de grondstoffenprijzen stijgen. Dit houdt in dat ook de zilverprijs een cyclisch verloop kent.

Echter, de zilverprijs is speculatiever dan die van goud. Dat konden we goed zien tijdens de beurscrisis van 2008. In tegenstelling tot goud, daalde de zilverprijs toen. Hieruit blijkt dat de conservatieve belegger zijn toevlucht eerder tot goud zal zoeken dan tot zilver.

Indien u van plan bent om in edelmetalen te gaan beleggen is zilver in eerste instantie wellicht niet de meest voor de hand liggende optie. Men is eerder geneigd om voor goud te kiezen. Toch kunt u met zilver zeer mooie resultaten boeken die zeker niet onder hoeven te doen voor beleggingsresultaten met goud. Zoals uit het voorgaande is gebleken zijn de zilverprijzen de laatste jaren echter enorm achter gebleven met die van goud.

silver-price-performance

Desondanks is het beleggen in zilver gedurende de afgelopen 15 jaar een rendabele investering gebleken. Stond de zilverprijs in 2000 rond de $5 per troy ounce, de huidige koers bedraagt ongeveer $ 16. Een rendement van bijna 15 % gemiddeld per jaar. Een uitstkende prestatie gezien de daling van bijna 70 % in de afgelopen 3 jaar. Ook ten opzichte van valuta’s deed het zilver het goed (zie bovenstaande tabel).  Beleggen in zilver biedt zowel kansen voor de korte als de lange termijn belegger. Wij denken dat beleggingen in zilver een groot opwaarts potentieel in huis hebben.