Het nieuwe vloeibare goud

Net zoals goud en olie is water een grondstof waarin kan worden belegd. Tot voor kort werd schoon en vers water als iets vanzelfsprekends gezien maar dit is snel aan het veranderen. Ongeveer 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Hiervan is 97% echter zout water en van de resterende 3% is slechts 1% direct beschikbaar voor menselijke consumptie. Schoon en fris water wordt steeds schaarser. De industrialisatie en het toenemende gebruik van water in de landbouw dragen bij aan grote waterschaarste in grote delen van de wereld. Daarnaast spelen de toenemende vervuiling en de klimaatverandering (droogte) een belangrijke rol in de toenemende interesse van beleggers om in schoon water te beleggen. Water raakt niet alleen steeds meer vervuild in landen als China en Rusland. In het Westen wordt schoon water ook steeds schaarser en dit is te zien aan de toenemende vraag naar gebotteld water overal ter wereld. Zo is het aantal flessen water dat door Amerikanen wordt gedronken in de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar ongeveer 200 flessen per jaar. De behoefte aan schoon water zal in de nabije toekomst alleen maar groeien en de verwachting is dat het tekort aan schoon water explosief zal stijgen. Sommige analisten verwachten daarom ook dat er in de toekomst een wereldwijde geïntegreerde markt voor water met tankers en opslagplaatsen zal ontstaan die de grootte van de huidige gas en olie-industrie zal doen verbleken. Water is hard op weg om het nieuwe vloeibare goud te worden.
S&P 1500

Koersverloop van de S&P 1500 Water Index gedurende de afgelopen 5 jaar

Beleggen in water

In de watersector zijn honderden beursgenoteerde bedrijven te vinden met een totale waarde van biljoenen euros. Er zijn grofweg drie manieren om in water te beleggen. Men kan kiezen voor aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater. Daarnaast is het mogelijk om ETF’s te kopen die bepaalde bepaalde waterindexen volgen (trackers). Enkele bekende waterindexen zijn de Palisades Water Index, die de prestaties volgt van bedrijven die betrokken zijn bij de wereldwijde waterindustrie inclusief pomp en filterfabrikanten. De Dow Jones US Water Index die uit aandelen bestaat van 29 waterbedrijven. De ISE-B & S Water Index die in 2006 werd gelanceerd bestaat uit bedrijven die zijn gespecialiseerd in oplossingen met betrekking tot onder andere distributie en waterfiltratie. De S & P 1500 Water Utilities Index die de bedrijven American States Water (NYSE:AWR) en Aqua America (NYSE: WTR) volgt. De trackers van Bloomberg World Water Index en de MSCI World Water Index volgen de aandelen van waterbedrijven van over de hele wereld en hebben hun blik niet louter op de VS gericht. Bedrijven in de watersector die van waterwinning hun kernactiviteit hebben gemaakt hebben het de afgelopen jaren over het algemeen beter gedaan dan de toonaangevende S&P 500-index. Nutsbedrijven die in deze sector werkzaam zijn zijn over het algemeen monopolisten en beschikken over een gestage cashflow met goede winstcijfers en dividendbetalingen.