rijstDe prijs van rijst

Rijst behoort tot de landbouwproducten waar beleggers graag hun geld in stoppen. De prijs van ruwe rijst (Rough Rice) wordt bepaald op de Chigago Board of Trade (CBOT). De CBOT is in 2007 gefuseerd met de CME (Chigago Mercantile Exchange) en is opgegaan in de CME Goup, een van de grootste optie- en futurebedrijven ter wereld. Op 17 maart van het daaropvolgende jaar maakte de CME Group bekend dat het tevens eigenaar was geworden van de New York Mercantile Exchange en Commodity Exchange (COMEX). Future contracten worden voor iedere grondstof in hun eigen eenheden verhandeld. Voor een Rough Rice, open outcry ticker symbool RR (elektronische handel ZR), contract geldt dat iedere halve dollarcent een waarde vertegenwoordigt van $ 10 en dat de hoeveelheden worden uitgedrukt in hundredweight. De afkorting daarvoor is CWT (Centum Weight), waarbij een contract wordt afgesloten voor 2000 CWT, hetgeen overeenkomt met 91 ton ruwe rijst. Gaat de prijs van rijst met 1 dollar omhoog of omlaag dan is het contract dus meteen $ 2000 meer of minder waard. Rijst wordt, na bewerking, ook per ton verhandeld als bijvoorbeeld Milled Rice (zie grafiek).

Rice price

De Prijs van Milled White Rice

Feiten over rijst

Maar liefst twee miljard mensen consumeren iedere dag rijst. In Nederland is dat gemiddeld 11 gram per dag, maar wereldwijd ligt het gemiddelde veel hoger op ruim boven de 230 gram per dag. Sinds begin jaren ’80, heeft rijst een 40% toename in de vraag vanuit de hele wereld gezien. Per jaar wordt er rond de 750 miljoen ton rijst geproduceerd en worden er meer dan 160 miljoen hectaren gebruikt om rijst te planten (een oppervlakte van bijna 50 x Nederland). De rendementen per hectare zijn in de afgelopen 40 jaar verdubbeld van ruim twee ton per hectare naar ongeveer 4,5 ton. Dit kwam doordat men steeds meer gebruik is gaan maken van rassen die rendabeler zijn en minder water nodig hebben. Tegenwoordig blijft het rendement per hectare dan ook redelijk constant. China en India produceren samen ongeveer een derde van de totale jaarlijkse hoeveelheid rijst. In 2015 haalde India met 10,3 miljoen ton Thailand (9,8 miljoen ton) als grootse rijstexporteur ter wereld.

Beleggen in rijst

Onder andere maïs, tarwe en haver concurreren in sommige landen met rijst om het gebruik van kostbare landbouwgrond. Stijgen de prijzen van deze gewassen dan kan dat ook invloed hebben op de prijs van rijst. Daarnaast hebben klimatologische veranderingen hun invloed op de rijstprijs. Bij het telen van rijst wordt er meestal gebruik gemaakt van natte teelt waarbij men afhankelijk is van grond- en regenwater. Dit kan maximaal vier oogsten per jaar opleveren. Regent het niet of weinig dan kan de oogst mislukken. Ook teveel regen in een korte tijd gedurende de moessons kan een oogst bederven. Deze en andere factoren zijn verantwoordelijk voor potentiële grote schommelingen in de prijs. Dit kan erg aantrekkelijk zijn voor speculanten. Echter. slechts een klein deel van de de geproduceerde rijst wordt internationaal verhandeld (rond de 10 %). Naast de futures kunt u ook beleggen in rijst door rijstturbo’s te kopen die gebruik maakt van een hefboom waardoor je slechts een deel van de turbo hoeft te financieren. Tot slot is het mogelijk om via een broker of een beleggingsfonds in rijst te beleggen.