De prijs van katoen

De lange en bewogen geschiedenis van katoenplant maakt van katoen een intrigerende grondstof om in te investeren. Sinds duizenden jaar wordt het in India en Peru verbouwd en tot kleding verwerkt. Nog steeds is het voor deze en andere ontwikkelingslanden een van de belangrijkste exportproducten. Via de VOC kwam het Britse rijk ook in aanraking met de handel in katoen. In de 17 eeuw ontstond er een intensieve wereldhandel met de koloniën en stond katoen lange tijd bekend als het witte goud. Het ticker symbool van katoen is CT en op onder andere de International Commodities Exchange (ICE) kan door middel van futures in katoen worden gehandeld. De contractgrootte is 50.000 pounds met een marge (waarborgsom) van ongeveer 14 %. van de waarde van het contract. De waarde van een indexpunt is $ 500 met een tick van 0,01. De waarde van een tick is dus $ 5. Stijgt of daalt de prijs van katoen met bijvoorbeeld $ 8 dan zijn dit 800 ticks waardoor het contract (800 x 5) $ 4000 meer of minder waard is geworden. In onderstaande grafiek zien we dat de katoenprijs in 2010 een recordhoogte bereikte, onder andere door misoogsten in Pakistan en een explosieve vraag vanuit China.
Katoenprijs

De prijs van katoen in US cents per poud gedurende de afgelopen 10 jaar

Amerikaanse subsidies

De subsidies die door de Amerikaanse overheid aan hun boeren worden verstrekt zorgt voor grote spanningen met andere grote producerende landen zoals Brazilië. Het gevolg van deze subsidies is namelijk dat een groot deel van het Amerikaanse katoen internationaal onder de productiekosten worden verkocht. Bij deze productie worden grote hoeveelheden water en pesticiden gebruikt. Ook dit creëert spanningen omdat de dorstige katoenplant door toenemende droogt steeds vaker moet concurreren met de behoefte aan schoon drinkwater. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de zuidelijke staten in de VS (Cotton Belt) steeds meer overschakelen op andere gewassen zoals de sojaboon. Om de katoenplant te beschermen tegen diverse insectenplagen is het overgrote deel van de planten genetisch gemodificeerd. Na verloop van tijd ontwikkelen insecten echter een resistentie waardoor wetenschappers constant op zoek zijn naar nieuwe stammen. Er wordt jaarlijks tussen de 20 en 30 miljoen ton katoen geproduceerd. De grootste producerende landen zijn China en India die met ieder zo’n 6,5 miljoen ton ruimschoots de grootste producenten zijn. De VS zijn met 3,5 miljoen ton de derde producent ter wereld.

Beleggen in katoen

Door het telen van katoen treedt er in de omgeving verdroging, verzilting en erosie op. Gecombineerd met het steeds schaarser worden van landbouwgrond door de toenemende verstedelijking en de groei van de wereldbevolking met zo’n 200.000 burgers per dag is het de verwachting dat de prijs van katoen in de toekomst aanzienlijk omhoog kan gaan. Zeker wanneer de subsidies voor Amerikaanse katoenboeren worden geschrapt is dit een zeer reële mogelijkheid. Het weer is een grote factor voor het slagen of mislukken van een katoenoogst. We zien dan ook dat de prijs van katoen behoorlijk volatiel is. Ook zien we door een toenemend tekort aan schoon drinkwater steeds meer verzet tegen grootschalige katoenplantages. Tegelijkertijd zien we de vraag vanuit landen met een grote katoen- en kledingindustrie zoals China, Turkije, Indonesië en Pakistan toenemen. De gigantische kledingindstrie in China heeft ervoor gezorgd dat het land de laatste jaren, naast de grootste producent van katoen, ook de grootste importeur van katoen ter wereld geworden. In 2015 werd er ter waarde US$ 10.3 milard aan katoen ingevoerd (20.2% van de totale katoen importen).