De prijs van gas

Bij het beleggen in fossiele brandstoffen denken de meeste mensen in eerste instantie aan het beleggen in olie. Op zich niet zo vreemd want de gasmarkt wordt in Nederland veel strenger gecontroleerd dan de oliemarkt.

Dit hangt onder meer samen met de gasleidingen die door verschillende landen lopen en waarmee de Nederlandse gasvelden zijn verbonden. In Nederland is het beleggen in gas dan ook relatief moeilijk, bovendien is de prijs van gas in Nederland gekoppeld aan de prijs van olie.

Om een interessant rendement met gasaandelen te behalen zal dan ook moeten worden belegd op internationale grondstoffenbeurzen. Hier zijn de gasprijzen niet gekoppeld aan de olieprijzen en is het mogelijk om in gas te beleggen middels de voor grondstoffen bekende beleggingsinstrumenten. Om te kunnen profiteren van bewegingen op de gasmarkt en de grondstoffenmarkt te ontlopen kunt u er echter ook voor kiezen om te beleggen in gasbedrijven.

Politieke situatie

Een grote factor waarmee bij gasbeleggingen rekening moet worden gehouden is de politieke situatie van het moment. Op het Europees Aziatisch continent zijn de meeste landen via leidingen gekoppeld met de gigantische Russische gasvelden.

Rusland is de grootste gasproducent en investeren in gas zal dan ook vrijwel zeker betekenen dat u ook investeert in Russisch gas. De verhouding van Rusland met de Europese Unie en andere Europese landen staat al jaren onder druk. Dit kan van grote invloed zijn op zowel de prijsontwikkeling als de leveringen.

Naast Rusland zijn er in Europa en Azië meerdere landen die gas produceren. Voorbeelden zijn, naast Nederland, China, India, Turkije, Duitsland en Italië. Deze landen produceren genoeg gas voor hun respectievelijke binnenlandse markten en kunnen daarnaast veel van hun gasproductie exporteren.

Ze zijn doorgaans aangesloten op een groot gasnetwerk waaruit energiebedrijven gas onttrekken en contracten afsluiten. Echter, ook in sommige van deze landen is de politieke situatie niet altijd optimaal). Deze onzekerheid over de stabiliteit van de gasleveringen kan een opdrijvende werking hebben op de gasprijs, waarmee u winst of juist verlies kunt maken.

Vraag en aanbod

Gasaandelen kopen is een internationale aangelegenheid. Daarom dient de gasbelegger ver over de Europese grenzen heen te kijken. Zo is Noord Afrika ook een grote gasproducent en netto exporteur. Dit gaat veelal per schip, maar ondanks de relatief geringe hoeveelheden kunnen deze gasexporten toch een beperkte invloed op de gasprijs hebben.

Ditzelfde geldt ook voor de meeste landen in Zuid Amerika. Noord Amerika is echter een zeer grote producent. Net als bij olie is daar een trend zichtbaar die duidelijk maakt dat de Verenigde Staten en Canada steeds meer in staat zijn om in hun eigen gasbehoeften te voorzien. Dit geeft een neerwaartse druk op de gasprijs omdat met name de Verenigde Staten tot voor kort veel gas op de wereldmarkt kocht.

Indien u slim belegt en de ontwikkelingen op de voet volgt dan kunt u met de meest actuele informatie uw voordeel doen. Net als bij andere beleggingen is het zaak om snel te kunnen handelen. Kies daarom een broker of bank die daarvoor de juiste mogelijkheden heeft. Zolang de wereld afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen zijn wij van mening dat er met gasbeleggingen mooie resultaten kunnen worden behaald.