De prijs van ethanol

Veel grondstoffen aandelen zijn voor de bepaling van de koers mede afhankelijk van de koersontwikkelingen van andere grondstoffen. Ethanol is zo’n aandeel. De prijs van ethanol is onder meer afhankelijk van de prijs van olie en suiker. Een voorbeeld van hoe dit werkt kunnen we zien in landen als Brazilië waar ethanol aan de benzine wordt toegevoegd, en waar sommige auto’s zelfs geheel op ethanol rijden.

Stijgt de prijs van olie en benzine dan zal de vraag naar ethanol toenemen. Omdat er bij de productie van ethanol suiker nodig is, zullen vervolgens de suikerprijzen gaan stijgen. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de koers van ethanol aandelen raakvlakken heeft met de aandelenkoersen van andere grondstoffen en daar niet los van kan worden gezien.

Dit betekent echter niet dat u ook moet gaan handelen in suiker en olie om ethanol aandelen te kunnen gaan kopen. De achterliggende mechanismen van de koersontwikkelingen van ethanol zult u echter wel willen begrijpen om aldus het koersverloop van het ethanol aandeel voor een deel te kunnen voorspellen. Ook het toenemende milieubewustzijn en de trend naar schone brandstoffen speelt een rol bij de prijsbepaling.

Ethanol kan namelijk worden ingedeeld in het segment biologische brandstoffen. Het wordt op een een natuurlijke en schone wijze geproduceerd door de vergisting van suiker. Bij verbranding produceert ethanol aanzienlijk minder vervuiling dan bij olie of benzine het geval is. Daarom zal in de nabije toekomst ethanol wel eens een belangrijk milieuvriendelijk alternatief voor olie kunnen worden.

Alcoholhoudende drank en schoonmaakmiddelen

Naast de olie- en suikerprijzen is ook de vraag naar alcoholhoudende dranken van invloed op de ethanol prijs. Ethanol aandelen kopen betekent dan ook dat u investeert in een grondstof die aan alcoholhoudende drank hun meerwaarde geeft. De alcohol in drank is ook ethanol en in de meeste gevallen wordt deze op natuurlijk wijze verkregen.

Toch kan door middel van het gistingsproces slechts een alcoholgehalte van maximaal vijftien procent verkregen worden omdat het gist daarna afsterft. Hogere percentages zullen worden verkregen door middel van destilleren. Bij sommige goedkope dranken wordt in plaats daarvan alcohol toegevoegd en dat is weer interessant voor het geval dat u aandelen ethanol bezit. Het prijseffect zal echter gering zijn want percentage van de ethanol productie dat aan drank wordt toegevoegd is zeer klein in vergelijking met de totale productie.

Investeren in ethanol zal dan ook vaker betekenen dat u belegt in een grondstof die gebruikt wordt bij de productie van schoonmaakmiddelen. Vanwege de agressieve eigenschappen van ethanol is het zeer geschikt om als oplosmiddel te worden gebruikt in schoonmaakmiddelen, glasreinigers en spiritus. Al met al zijn er zeer er veel toepassingen te bedenken voor ethanol. De prijs van het aandeel ethanol is dan ook afhankelijk van meer sectoren dan alleen brandstof.

Bent u een ervaren belegger dan kunnen ethanol aandelen een interessante optie zijn. Belangrijk is dat uw bank of broker een goede toegang heeft tot de grondstoffen beurzen. Dit geldt natuurlijk ook indien u aandelen in ethanol bedrijven wenst te kopen. Met het op het juiste moment online indienen van uw aan- en verkooporders kunt u uw winst dan grotendeels zelf bepalen.