Europese banken in zwaar weer

Europese Banken Crisis

Het lijkt wel alsof de Europese Unie van crisis naar crisis hobbelt. De ene Europese banken crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Dit keer komen de onheilspellende berichten niet uit Griekenland of het Verenigd Koninkrijk (Brexit), maar uit Italië en Duitsland. De bankensector in Europa kreeg sinds het begin van het jaar al zware klappen te verduren maar in Italië staan een groot aantal banken nu welhaast in de liquidatie-uitverkoop. Terwijl Europese banken sinds het begin van dit jaar hun waarde met omstreeks 30% zagen afnemen, zijn de bankaandelen in Italië nog maar de helft of minder waard. Oorzaak is het enorme bedrag van € 360 miljard aan slechte leningen op de balansen van deze banken. Een lening wordt als slecht bestempeld wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden van meer dan 90 dagen. Om de belastingbetaler te ontzien bij mogelijke nieuwe faillissementen van grote banken zijn er nieuwe regels afgesproken. De bail-out regels van voor de bankencrisis zijn namelijk sinds 1 januari 2016 ingeruild voor de zogenaamde bail-in regels die voorschrijven dat aandeelhouders en obligatiehouders het geld dat nodig is om een bank van de ondergang te behoeden moeten ophoesten.

Bail-in leidt tot vlucht uit bankaandelen

Bij deze bail-in methode, worden bankobligaties en spaartegoeden met een waarde van meer dan €100.000 gebruikt om schulden van de betreffende bank af te betalen. Gevreesd wordt nu dat Italiaanse spaarders massaal hun geld van hun rekeningen halen of het geld proberen weg te sluizen naar het buitenland.  Dit hebben we eerder zien gebeuren in Cyprus. Beleggers vluchten daarom massaal weg. Er zijn echter twijfels of de bail-in methode voldoende geld in het laatje kan brengen, gepleit wordt voor een stimuleringsprogramma naar Amerikaans model. Onder het Troubles Assets Relief Programma (TARP) nam de Amerikaanse centrale bank in 2008 en 2009 honderden miljarden aan slechte leningen over van banken om de balans van enkele grote Amerikaanse banken op te schonen. Het lijkt erop dat dit scenario zich ook in Italië zal gaan afspelen. Vandaag werd bekend dat de Italiaanse overheid voor € 150 miljard aan garanties mag afgeven.

Europese Banken Crisis Italiabank

Italiaanse bankenaandelen verliezen veel van hun waarde

Zorgen over derivatenpositie Deutsche Bank

Naast zorgen over Italiaanse banken kijken veel beleggers met argusogen naar de enorme derivatenpositie van de Deutsche Bank. Deze is vele malen groter dan de omvang van de totale Duitse economie. Het IMF gaf aan dat dit een groot risico vormt voor het betalingsverkeer tussen banken, mocht er iets misgaan. Niet toevallig komt deze waarschuwing van het IMF vlak na de publicatie van de resultaten van een stresstest door de Amerikaanse centrale bank. De Deutsche Bank en het Spaanse Banco Santander waren de enigen van de 33 onderzochte grote banken die niet door deze test heen kwamen. Er wordt gesteld dat de Deutsche Bank van alle grote banken de grootste bedreiging is voor de stabiliteit van het financiële systeem. Al met al zien beleggers met lede ogen aan hoeveel van de waarde van hun bankaandelen het afgelopen jaar in rook is opgegaan. Wij denken dat het de moeite loont om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden teneinde tegen een gunstige koers weer in te kunnen stappen.