Standard & Poor’s 500 negeert donkere wolken

De internationale economische vooruitzichten zijn niet bepaald positief te noemen. We hoeven maar te kijken naar de dreigende Brexit, het grote gevaar voor terroristische aanslagen, migratieproblemen en de isolationistische plannen van de mogelijke nieuwe president van de USA om te begrijpen dat zich donkere wolken over de mondiale economie aan het samenpakken zijn. Toch zagen we de S&P 500 in juli een nieuw record van 2166 punten bereiken. De 500 grootste Amerikaanse bedrijven gemeten naar hun marktkapitalisatie zijn opgenomen in deze index, die samengesteld wordt door de kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Zelfs de tegenvallende economische cijfers uit de VS van het laatste kwartaal mochten de pret van beleggers niet drukken. Er wordt volop belegd in aandelen en we zien op internationale beurzen koers/winst verhoudingen die doen denken aan de internet-bubbel uit 2000 en de periode van vlak voor de financiële crisis. Indien men de ontwikkelingen realistisch bekijkt dan zouden dergelijke koersen alleen mogen voorkomen wanneer de vooruitzichten gunstig zouden zijn.

S&P 500 breekt records

S&P 500 breekt records

Negatieve rente

Het lijkt er echter op dat beleggers nog slechter nieuws hadden verwacht en dat dit gegeven de koersen tot nieuwe hoogtes heeft doen laten stijgen. De extreem lage rente zorgt ervoor dat beleggers op een eenvoudige wijze aan nieuw geld kunnen komen terwijl overheden er alles aan doen om een nieuwe crisis te voorkomen. Het feit dat sommige staatsobligaties nu worden verhandeld tegen een negatieve rente zorgt ervoor dat aandelen nog steeds in trek zijn. Het behoeft geen uitleg dat deze strategie bijzonder veel risico’s inhoudt. Temeer omdat de situatie in voornamelijk de zuidelijke Europese landen nog steeds niet onder controle is. We zien begrotingstekorten in landen als Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje en Italië die nog steeds ver boven de norm uitkomen. Ook in China wordt steeds vaker gesproken over een economische crisis die steeds moeilijker te beheersen valt. Mocht de situatie zich verslechteren dan zullen de economische gevolgen op mondiaal niveau merkbaar zijn. Ook een eventuele renteverhoging kan het feest op de beurzen bederven. Beleggers met enige realiteitszin genieten van het feest zolang het duurt maar dekken zich nu reeds in tegen dalende koersen in de nabije toekomst. Op nuaandelenkopen.nl brengen wij onafhankelijk financieel nieuws.

Europese banken in zwaar weer

Europese Banken Crisis

Het lijkt wel alsof de Europese Unie van crisis naar crisis hobbelt. De ene Europese banken crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Dit keer komen de onheilspellende berichten niet uit Griekenland of het Verenigd Koninkrijk (Brexit), maar uit Italië en Duitsland. De bankensector in Europa kreeg sinds het begin van het jaar al zware klappen te verduren maar in Italië staan een groot aantal banken nu welhaast in de liquidatie-uitverkoop. Terwijl Europese banken sinds het begin van dit jaar hun waarde met omstreeks 30% zagen afnemen, zijn de bankaandelen in Italië nog maar de helft of minder waard. Oorzaak is het enorme bedrag van € 360 miljard aan slechte leningen op de balansen van deze banken. Een lening wordt als slecht bestempeld wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden van meer dan 90 dagen. Om de belastingbetaler te ontzien bij mogelijke nieuwe faillissementen van grote banken zijn er nieuwe regels afgesproken. De bail-out regels van voor de bankencrisis zijn namelijk sinds 1 januari 2016 ingeruild voor de zogenaamde bail-in regels die voorschrijven dat aandeelhouders en obligatiehouders het geld dat nodig is om een bank van de ondergang te behoeden moeten ophoesten.

Bail-in leidt tot vlucht uit bankaandelen

Bij deze bail-in methode, worden bankobligaties en spaartegoeden met een waarde van meer dan €100.000 gebruikt om schulden van de betreffende bank af te betalen. Gevreesd wordt nu dat Italiaanse spaarders massaal hun geld van hun rekeningen halen of het geld proberen weg te sluizen naar het buitenland.  Dit hebben we eerder zien gebeuren in Cyprus. Beleggers vluchten daarom massaal weg. Er zijn echter twijfels of de bail-in methode voldoende geld in het laatje kan brengen, gepleit wordt voor een stimuleringsprogramma naar Amerikaans model. Onder het Troubles Assets Relief Programma (TARP) nam de Amerikaanse centrale bank in 2008 en 2009 honderden miljarden aan slechte leningen over van banken om de balans van enkele grote Amerikaanse banken op te schonen. Het lijkt erop dat dit scenario zich ook in Italië zal gaan afspelen. Vandaag werd bekend dat de Italiaanse overheid voor € 150 miljard aan garanties mag afgeven.

Europese Banken Crisis Italiabank

Italiaanse bankenaandelen verliezen veel van hun waarde

Zorgen over derivatenpositie Deutsche Bank

Naast zorgen over Italiaanse banken kijken veel beleggers met argusogen naar de enorme derivatenpositie van de Deutsche Bank. Deze is vele malen groter dan de omvang van de totale Duitse economie. Het IMF gaf aan dat dit een groot risico vormt voor het betalingsverkeer tussen banken, mocht er iets misgaan. Niet toevallig komt deze waarschuwing van het IMF vlak na de publicatie van de resultaten van een stresstest door de Amerikaanse centrale bank. De Deutsche Bank en het Spaanse Banco Santander waren de enigen van de 33 onderzochte grote banken die niet door deze test heen kwamen. Er wordt gesteld dat de Deutsche Bank van alle grote banken de grootste bedreiging is voor de stabiliteit van het financiële systeem. Al met al zien beleggers met lede ogen aan hoeveel van de waarde van hun bankaandelen het afgelopen jaar in rook is opgegaan. Wij denken dat het de moeite loont om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden teneinde tegen een gunstige koers weer in te kunnen stappen.

Brexit: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Brexit

De aankomende scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk betekent zeker niet het einde van de wereld. Het betekent zelfs niet dat de Britten de gemeenschappelijke markt gaan verlaten. Het betekent louter dat de Britten niet meer beperkt zullen worden door allerlei Brusselse regeltjes. Deze breuk zat er al jaren aan te komen, en nu is het dan zover. Op korte termijn regeert de angst en onzekerheid, maar achter de horizon zien we veel groeipotentie voor beide partijen.

Handelaren in Londen grijpen de recente dalingen op de aandelenmarkten inmiddels aan om opnieuw in te stappen. Ook de valutamarkten roeren zich. Mocht het nodig zijn dan zal de Europese Centrale Bank (ECB) ongetwijfeld maatregelen nemen om de dalende euro te steunen. Handelaren met een lange termijn visie denken zelfs dat de US Federal Reserve de drukpers weer aan zal zetten om de recente stijging van de dollar teniet te doen en nemen nu al hun posities in.

Het scheidingsproces zal waarschijnlijk vele jaren in beslag gaan nemen maar wij denken dat het netto resultaat voor Europa positief zal zijn. De EU kan nu doorgaan met het integratieproces, vrij van de last van een Verenigd Koninkrijk dat nooit echt mee wilde doen. Duitsland en Frankrijk kunnen nu ongehinderd verder gaan met hun al lang bestaande doelstelling om een sterke wereldmacht te creëren – een die kan wedijveren met de Verenigde Staten, China en Rusland.

Canary Wharf, het financiële centrum van Londen

Canary Wharf, het financiële centrum van Londen

Grootste interne markt ter wereld

De Britse liefde voor de Europese interne markt, de grootste ter wereld, met 500 miljoen inwoners en een BBP van bijna $ 17 biljoen, zal met een Brexit niet zomaar zijn verdwenen. En die liefde is wederzijds want ook de VK is een aantrekkelijke en uiterst belangrijke markt voor veel EU leden, waaaronder Nederland,  Dit kan resulteren in een toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Ruimte (EER) waartoe ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein behoren.

Ook kan het VK ervoor kiezen om honderden bilaterale handelsverdragen af te gaan sluiten met alle aangesloten EU landen, zoals de Zwitsers hebben gedaan.  Eén ding is zeker: het Verenigd Koninkrijk zal niet opeens verdwenen zijn uit Europa. Ook zal Londen, vanwege de soepele regelgeving, het hart blijven van de Europese financiering. Geen enkele grote bank heeft behoefte aan de priemende ogen van financiële toezichthouders, zoals de SEC. De zwakke financiële VK regelgeving is de kracht van de City of London.

Dit is de EU 2,0, en internationale beleggers zullen in grote aantallen in Europa gaan investeren indien ze vooruitgang zien op het gebied van integratie. Een gemeenschappelijk buitenlands beleid, een gemeenschappelijke centrale bank, een gemeenschappelijk defensie-netwerk en een gemeenschappelijk fiscaal beleid zullen nu terug op de politieke agenda komen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de huidige historische en dynamische omstandigheden bieden volop kansen aan zowel de conservatieve als de meer avontuurlijk ingestelde beleggers. Nuaandelenkopen.nl volgt de ontwikkelingen op de voet!

 

Goudprijs stijgt door met zilver in kielzog

Onlangs maakte de Federal Reserve bekend dat het niet waarschijnlijk is dat de rente op korte termijn zal worden verhoogd. Hierop zagen we dat goud weer in een toenemende belangstelling van beleggers kwam te staan. De goudprijs stijgt. Beleggers hadden rekening gehouden met een geleidelijke verhoging van de rente maar die verwachting kwam niet uit. Omdat obligaties bij een lage rente weinig opbrengen zagen we de goudprijs de afgelopen week hard omhoog gaan. Deze stijging past in een opwaartse trend die we al langer kunnen waarnemen op de goudmarkt. De $ 1.310 per troy ounce (31,1 gram) die de goudprijs donderdag bereikte was zelfs de hoogste sinds augustus 2014. Sinds het begin van het jaar is de goudprijs in dollars met 22 % omhoog gegaan, in euro’s met 18 %. Veel analisten denken dat er nog voldoende ruimte is voor een verdere stijging naar $ 1.400 per troy ounce.

Goud in trek bij centrale banken

Ook centrale banken nemen een groot deel van de goudaankopen voor hun rekening. De laatste jaren zien we dat vooral China en Rusland erg actief waren op de goudmarkt. China breidde haar goudvoorraad In de tweede helft van vorig jaar met meer dan 100 ton goud uit en Rusland met maar liefst 200 ton. Rusland wil door grote aankopen te doen minder afhankelijk worden van haar dollarreserves. Vanwege de waardedaling van de roebel en de sancties tegen het land is het aandeel van goud in de totale reserves van 8 naar 15 % gestegen. China is de laatste maanden iets minder actief op de goudmarkt maar behoort inmiddels wel tot de landen met de grootste goudreserves. Volgens de World Gold Council komt China inmiddels met 1.800 ton goud in de kluizen, na de VS, Duitsland, Italië en Frankrijk op de vijfde plaats.

Goudopslagplaats Fort Knox in de Amerikaanse staat Kentucky

Goudopslagplaats Fort Knox in de Amerikaanse staat Kentucky

In goed gezelschap

Het naderende referendum op 23 juni over het lidmaatschap van de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk is een andere reden waarom we zien dat beleggers in het goud stappen. De angst voor een Brexit zien we erg duidelijk naar voren komen in de koers van het Britse pond. Deze is de afgelopen 6 maanden met maar liefst 30% gedaald ten opzichte van de prijs van goud. Het is dan ook niet vreemd dat er momenteel volop wordt gespeculeerd op de goudprijs. Exchange Traded Funds (ETF), die aandelen uitgeven en vervolgens goud als onderpand aanhouden, genieten een toenemende populariteit onder speculerende beleggers. In het kielzog van het goud zien we dat ook de posities in zilver flink toenemen. Met ruim 20.000 ton zijn de posities in zilver nog niet eerder zo hoog geweest. Wanneer u besluit om posities in te gaan nemen in goud en/of zilver dan bent u met bekende hedgefondsmanagers als George Soros en John Paulson in goed gezelschap.