Sommige bedrijven kunnen bouwen op een lange historie terwijl anderen een veel korter bestaan kennen. Bij Vopak aandelen kopen zijn deze twee gecombineerd omdat het bedrijf is ontstaan uit een fusie. Afzonderlijk hebben beide bedrijven die samen zijn gegaan een zeer lange historie die bijzonder interessant is en van hoge geschiedkundige waarde voor Nederland.
Er zullen maar weinig bedrijven zijn waarvan u aandelen kopen kunt die een bijna vierhonderd jaar lange geschiedenis hebben. Bij het kopen van Vopak aandelen is dit echter wel het geval al moet hierbij opgemerkt worden dat het huidige bedrijf in 1999 is ontstaan uit een fusie. Deze fusie vond plaats tussen Van Ommeren en Pakhoed en creëerde een bedrijf dat een zeer vooraanstaande rol speelt op het gebied van de opslag, overslag en distributie van gasvormige en vloeibare chemie en olie producten. De Vopak aandelen zijn tussen de oorspronkelijke aandeelhouders van beide fusie partners verdeeld waarbij de aandeel houders van Pakhoed bijna twee derde van de aandelen hebben gekregen en de rest voor de aandeel houders van Van Ommeren. De fusie had aanvankelijk nog wel wat voeten in aarde omdat de Europese unie vreesde voor het ontstaan van een te sterke machtspositie in de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Dit betekend dat Vopak aandelen kopen nu betekend dat het bedrijf haar belangen in de Antwerpse tankopslag van de hand heeft gedaan en ook een deel van de Rotterdamse opslag is verkocht. Beleggen in olie en Vopak is door deze verkopen echter nog steeds een belegging in een groot bedrijf dat een zeer sterke positie heeft in Nederland, u bij AMX aandelen kopen kunt vinden en ook over de hele wereld actief is.
De geschiedenis van fusie partner Pakhoed gaat terug tot het jaar 1616 en hier liggen geschriften van de Verenigde Oost-Indische compagnie aan ten grondslag. De VOC maakte gebruik van pakhuizen en vemen voor het laden lossen en opslaan van de goederen. Dat Vopak aandelen kopen een oorsprong heeft in het lossen en opslaan van per schip aangevoerde goederen is goed te zien als u de activiteiten van beide bedrijven nader bekijkt. Pakhoed was de evolutie van driehonderd vijftig jaar haven activiteiten en overleg tussen de verschillende vemen en pakhuis organisaties. Toen in 1967 alle vemen en pakhuis organisaties samen waren gegaan hadden zij vrijwel alle goederen de haven binnen zien komen en dat is ook hoe aandelen Vopak kopen een basis in veel sectoren heeft gekregen. Pakhoed beschikte op dat moment al over diverse tank opslag faciliteiten voor olie, plantaardige en chemische producten. Investeren in Vopak werd voor voorloper Pakhoed dan ook al sinds eind negentiende eeuw gedaan toen het importeren van olie op gang kwam. Vopak aandelen kopen steunt ook op de activiteiten die Van Ommeren heeft ondernomen sinds de oprichting in 1939 door Filippus van Ommeren. Aanvankelijk beginnen als pakket dienst tussen Londen en Nederland dat zich strategisch tussen Engeland en Duitsland bevond, kocht het familie bedrijf hun eerste schip zestien jaar later. Uiteraard is van goedkoop aandelen van Vopak kopen vandaag de dag geen sprake meer en dat is goed te begrijpen als u de rijke historie bekijkt.
Het bedrijf Van Ommeren ontwikkelt zich door de verschillende generaties heen als transporteur en agent van aardolie voor onder andere Shell en het Japanse Nippon Yusen Kaisha. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het transport van de goederen en dit vormt bij Vopak aandelen kopen nog steeds een belangrijk onderdeel. Al snel had Van Ommeren een aantal binnen vaart schepen en ook de eerste zee gaande schepen traden aan het begin van de twintigste eeuw in dienst. Een kleinzoon van Van Ommeren wilde in die tijd ook met opslag beginnen maar het bedrijf was er tegen, toch werd de opslag een zeer belangrijk deel van wat nu het kopen van Vopak aandelen is. De eerste wereld oorlog bracht Van Ommeren veel werd door de neutrale houding van Nederland en het bedrijf kon daarna de draad al snel weer oppikken. Ook de eerste diversiteit in opgeslagen producten doet haar intrede en dat is bij Vopak aandelen nog steeds erg belangrijk. De tweede wereld oorlog bracht bijna het einde van het bedrijf maar de draad werd wederom snel opgepikt. Nieuwe activiteiten werden ter hand genomen en bij Vopak aandelen kopen vormen deze activiteiten nog steeds een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Vandaag de dag is Vopak actief in 31 landen waar het 84 terminals heeft met een opslagcapaciteit van ruim 28 miljoen kubieke meter. Omdat de distributie van productie tot eindgebruiker verzorgd kan worden is dit hoe aandelen Vopak kopen u mee lat profiteren van de meerwaarde die het bedrijf hun klanten kan bieden.
De klanten zijn voornamelijk bedrijven in de chemische en olie-industrie voor wie Vopak producten opslaat. De tanks worden verhuurd en voor het overpompen en mengen of toevoegen van producten wordt geld in rekening gebracht. De bijna zesduizend mensen die voor Vopak werken zorgen er voor dat Vopak aandelen kopen een belegging is in een bedrijf dat een omzet weet te realiseren van ruim één miljard euro met een winst van vierhonderd miljoen euro. Dit zijn aansprekende cijfers die de waarde van de aandelen laat stijgen. Goedkope aandelen van Vopak kopen is de laatste jaren dan ook niet meer mogelijk omdat de koers een sterk stijgende lijn laat zien. De kleine dip die door de internationale financiële crisis optrad is meed dan goed gemaakt en de koers gaat alsmaar verder omhoog. Het is natuurlijk ook niet zo vreemd dat het beleggen in olie en Vopak een winstgevende belegging is. De wereld en haar economieën zijn meer dan ooit afhankelijk van olie en aandelen in grondstoffen is een goede manier van beleggen geworden. Omdat Van ommeren in 1987 op de beurs geïntroduceerd werd is Vopak aandelen kopen ook voor u een goede manier van beleggen geworden. Goed opletten welke aandelen broker of bank u uw opdrachten uit laat voeren en nog beter opletten op de prijs die u moet betalen zullen u goede mogelijkheden opleveren. Als u dit goed doet dan is investeren in Vopak een belegging die de moeite meer dan waard is.