De afkorting DSM van het in 1902 opgerichte bedrijf staat officieel voor Dutch State Mines. De Nederlandse staat richtte het bedrijf op teneinde de steenkolenreserves in Limburg te gaan exploiteren maar toen er in Groningen aardgas werd gevonden werd de laatste steenkolenmijn in 1973 gesloten. Een andere reden om de mijnen te sluiten was het feit dat de kostprijs op een gegeven moment hoger lag dan de importprijs van steenkool. Dit terwijl er in 1960 nog een recordproductie werd gerealiseerd van 23 miljoen ton steenkool. Om een grote dreigende werkloosheid in Limburg tegen te gaan begon DSM zich na de sluiting van de mijnen steeds meer op de petrochemische industrie te richten. Hier was reeds ervaring mee opgedaan en het lag voor de hand om deze activiteiten uit te gaan breiden. In de loop der jaren werden er echter steeds meer eindproducten, zoals plastics en industriële chemicaliën, gefabriceerd hetgeen leidde tot de verkoop van de petrochemische tak van het bedrijf aan het het chemieconcern SABIC uit Saoedi Arabië. De Nederlandse staat begon met de verkoop van haar aandelen in 1989 en in 1996 werden de laatste aandelen van de hand gedaan. De Koninklijke DSM N.V. is sindsdien een private onderneming waarbij inkomsten worden gegenereerd door hoogwaardige producten te ontwikkelen en te vervaardigen voor onder andere de bouw- en verfindustrie, de gezondheidssector en de automobielindustrie. Het bedrijf heeft, verspreid over honderden vestigingen in de gehele wereld, meer dan 20.000 werknemers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerlen.

Life & Materials Sciences

DSM is de laatste jaren steeds internationaler geworden als gevolg van de transitie in een wereldwijd Life & Materials Sciences bedrijf. Met een balanstotaal van bijna €12 miljard en een eigen vermogen van bijna €6 miljard maakt DSM een uiterst stabiele indruk. De winst van nog geen €80 miljoen euro op een jaaromzet in 2015 van ongeveer €9 miljard lag niet zo hoog als we van DSM op basis van voorgaande jaren mochten verwachten. Het eigen vermogen per aandeel lag op bijna €32,- en de koers-/winstverhouding bedroeg ruim €103,- met een winst per aandeel van €0,45. Het aandeel DSM schommelt al jaren tussen de 45 en 65 euro met een dividendrendement van iets meer dan 3 %. DSM verkoopt ongeveer een derde van zijn producten in Europa en aldaar vindt ook de helft van de productie plaats. DSM is zich er echter van bewust dat de grootste groei in de nabije toekomst buiten Europa zal gaan plaatsvinden. Hier wordt terdege rekening mee gehouden, onder andere in het acquisitiebeleid. Toch werden er door DSM veel investeringen in zowel R&D en innovatie als in productie gedaan in Nederland. Zo werd er circa € 100 miljoen in twee laboratoria in Nederland (Sittard-Geleen en Delft) en circa €250 miljoen in nieuwe fabrieken geïnvesteerd. DSM wil zich in de toekomst gaan onderscheiden onder meer door hoog in te zetten op duurzaamheid. Dit maakt DSM, ook voor de lange termijn, tot een aantrekkelijk aandeel.