De prijs van palladium

Het edelmetaal palladium is van de vier edelmetalen het meest zeldzaam. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het ook het meest onbekende edelmetaal is. Toch wordt palladium veelvuldig gebruikt en toegepast. Palladium maakt deel uit van de zogeheten Platina Group Metals die verder bestaat uit Platina, Rhodium, Osmium en Ruthenium.

Deze PGM’s kenmerken zich door hun hoge puurheid en hun hoge smeltpunt. Bovendien is palladium ook erg duurzaam en daardoor zeer geliefd in industrieën als electronica, automotive en sieraden. Toen de roep om schonere auto’s in de jaren 90 steeds luider werd, werd het verplicht gesteld om iedere auto voortaan te voorzien van een katalysator.

Hiervoor was een enorme hoeveelheid palladium nodig en de prijs van dit schaarse edelmetaal schoot omhoog met honderden procenten. In 2001 stond de prijs dan ook snel boven de $ 1000 per troy ounce, bij een goudprijs van $ 300 en een platinaprijs van $ 700. Op dat moment kozen autofabrikanten er massaal voor om het destijds goedkopere platina te gaan gebruiken voor de fabricage van hun katalysatoren. Op dit moment zien we dat palladium een stuk goedkoper is dan platina en wordt het naar onze mening onterecht ook wel eens “the poor man’s platinum’ genoemd.

Kans op tekorten

Net als bij platina zien we dat palladium voornamelijk wordt gewonnen in Zuid-Afrika en Rusland. Dit is een punt van zorg aan de aanbodzijde omdat de ooit zo grote Russische voorraden steeds kleiner worden. Zuid Afrika heeft veelvuldig te maken met sociale instabiliteit en dit komt vaak tot uiting in stakende mijnbouwers. Aan de vraagzijde zien we dat de vraag naar auto’s vanuit vooral Azië sterk toeneemt.

Autofabrikanten zouden ervoor kunnen kiezen om weer palladium te gaan gebruiken in plaats van platina voor de vervaardiging van de katalysatoren. Vooral vanuit China, die druk doende is om een eigen autoindustrie op te bouwen, kan de vraag sterk toenemen. De automobiel sector is een van de potentieel grootste afnemers van palladium en dit kan voor grote prijsschommelingen zorgen op de krappe en kleine markt voor palladium.

Welkome aanvulling

Wij beseffen ons dat de vraag naar palladium vanuit beleggers een stuk minder is dan hun vraag naar goud, zilver en/of platina. Van de vier edelmetalen geniet palladium nu eenmaal de minste bekendheid. Wij denken echter dat het voor beleggers steeds interessanter wordt om fysiek palladium te kopen en het een zeer welkome aanvulling in uw beleggingsportefeuille kan zijn. Het kan uitstekend dienen om uw vermogen, samen met goud, zilver en/of platina, te beschermen. Naast beleggingswaarde heeft palladium namelijk ook een hoge industriële waarde.

In de toekomst zal er steeds minder van dit schaarse edelmetaal te krijgen zijn. De vooruitzichten zijn dat de vraag naar palladium zal stijgen en dus ook de prijs. Tot slot is de kans aanwezig dat veel vermogende partijen de globale valuta’s gaan ontvluchten. Dit vanwege het monetaire beleid van de centrale banken, waarbij grote schulden worden opgekocht. Het aankopen van bijvoorbeeld een palladium CFD kan daarom een zeer interessante aankoop voor de meer speculatieve belegger zijn.