De prijs van nikkel

Over het algemeen wordt er door beleggers minder aandacht besteed aan het basismetaal nikkel dan aan de edelmetalen goud en zilver. Het is hooguit een onderwerp van gesprek wanneer het gaat over de productie van roestvrij staal. Toch denken wij dat het beleggen in nikkel een interessante optie kan zijn.

Nikkel behoort tot de ‘hard commodities’ waarvan de prijs flink kan fluctueren. In 2007 explodeerde de prijs van nikkel tot ruim $ 50.000 per ton uit angst dat de bovengrondse reserves op zouden raken. De verwachting was toen dat de vraag vanuit China en India enorm zou gaan toenemen. Toen die toename van de vraag (ongeveer een miljoen ton per jaar) uitbleef, zakte de prijs snel in (zie grafiek).

Voor het uitbreken van de bankencrisis in 2011 bereikte nikkel een nieuw hoogtepunt van $ 29.000 om daarna weer weg te zakken. In 2014 werd voorlopig het laagste hoogtepunt van $ 20.000 bereikt vanwege een exportstop van onder andere nikkel door Indonesië. Het gevolg was een relatief beperkte prijsstijging van ongeveer 10 %.

De reden om een exportstop in te stellen was dat de ertsbewerking vooral in het buitenland plaatsvond. Aldus wilde men de vooral Chinese afnemers dwingen om te investeren in het opzetten van een waardeketen in Indonesië zelf opdat het land meer kon profiteren van het bezit van deze grondstof. De huidige economische malaise en het uitblijven van duurzaam herstel in China is de belangrijkste oorzaak van de huidige lage nikkelprijs van ongeveer $ 8200,- per ton (juni 2016).

nikkelprijs

Toepassingen en herkomst

Nikkel is een veelgebruikt metaal en weinig mensen beseffen dat het eigenlijk niet meer valt weg te denken uit onze maatschappij. De voornaamste eigenschap van nikkel is dat het niet roest. Dit is dan ook de reden dat het grootste deel van de nikkelproductie wordt aangewend voor de productie van roestvrij staal. De rest van het nikkel wordt gebruikt om met name batterijen, munten en legeringen mee te fabriceren. Tenslotte wordt nikkel ook gebruikt als katalysator voor de ontzwaveling van olie.

De nikkel wordt gewonnen uit nikkelertsen waarvan er twee typen bekend zijn. De sulfidische ertsen, die zijn gerelateerd aan ondergronds vulkanisme en asteroïde–inslagen in het Precambrium (ouder dan 542 miljoen jaar geleden), en de zogenaamde lateritische nikkelertsen, die uit verwering van bepaalde gesteenten ontstaan. De nikkel wordt gewonnen in mijnen: hoe dichter men bij de aardkern komt, hoe meer nikkelertsen men zal aantreffen.

Belangrijke nikkelproducenten zijn o.a. Rusland, Filipijnen, Indonesië, Canada, China, Brazilië en Australië. De verwachting is dat het overgrote deel van het gebruikte nikkel in de toekomst uit laterietafzettingen zal worden gewonnen. Deze afzettingen bevinden zich hoofdzakelijk in ontwikkelingslanden, terwijl Westerse landen als Canada voornamelijk over sulfidische afzettingen beschikken.

Beleggen in nikkel

Met de handel in metalen kan uitstekend geld worden verdiend en nikkel is daarop geen uitzondering. Nikkel is een onmisbaar basismetaal waarnaar altijd vraag zal blijven bestaan. Dit maakt de huidige lage nikkelprijs erg interessant voor de lange termijn belegger. Bij een aantrekkende economie zien we doorgaans stijgende nikkelprijzen.

Daarnaast is de metaalhandel ook ontdekt door speculanten die snel geld willen verdienen. Wij zien dan ook dat er veelvuldig wordt gespeculeerd op de nikkelprijs door de korte termijnbelegger. Door de prijs van nikkel op de voet te volgen en op het juiste moment in- en uit te stappen kunnen beleggers met een korte tijdshorizon een prima rendement behalen.